Pozor! ————> Změny v residencích!

Dnešním dnem se plugin s residencemi o mnoho vylepšil. Residenci nyní můžete vytvořit ,snadněji‘, ale residence které jste měli do této doby zmizí. Více info v celém příspěvku.

Residence které existovaly do dnešního dne jsou smazány, takže budete potřebovat založit novou!  Ale pozor. Některé příkazy se změnily.Například nastavení pro hráče nebo nové flagy(nastavení) pro residenci.
2016-03-18_18.20.57

Při zvolení bodu primárního a sekundárního se vám už zobrazí vaše vybrané pole.Takže už nebude šance,že by jste špatně dali body 😉

minecraft_wood_hoe_l_by_dragonshadow3-d8fr8t9

Residence se stále dělá itemem Wooden hoe (Dřevěná motyka).


Změny ve Rozměrech Residencí

 • Hráč nyní má residenci velikosti 50×50 a může mít 3 residence —> cena 0,10 $ za blok
 • SilverVIP má nyní velikost residence 80×80 a může mít 10 residencí —> cena 0,05 $ za blok
 • GoldVIP má nyní velikost residence 100×100 a může mít 20 residencí —> cena 0,05 $ za blok
 • DiamondVIP má nyní velikost residence 150×150 a může mít 50 residencí —> cena 0,05 $ za blok
 • Sponzor má nyní velikost residence 200×200 a může mít 100 residencí —> cena 0,05 $ za blok

Cena pro defaultního hráče je stanovena na 0,10 $. za 1 block


Příkazy pro Residence

 • /res info

Zobrazí informace i residenci.

 • /res list <hráč>

Zobrazí residence daného hráče.

 • /res create <název residence>

Vytvoří residence po vybrání dvou bodů residence.

 • /res remove <název res> —> poté /res confirm na potvrzení odstranění.
 • /res padd <hráč>

Přidá hráče do residence (povolí všechny práva)

 • /res pdel <hráč>

Odstraní všechna práva hráče z residence.

 • /res set <flag> t/f

Nastaví flag v residenci … T povolí. F zakáže

 • /res pset <hráč> <flag> t/f

Nastaví právo hráči … T povolí, F zakáže

 • /res flags

Zobrazí všechny dostupné flagy residence.

 • /res limits

Zobrazí tvé limity residence.

 • /res tpset  Nastaví místo teleportu v res.
 • /res tp <res> Budeš teleportován k residenci.
 • /res setowner <res> <hráč>   Nastavíš majitele residence na <hráče>.
 • /res rename <staré jméno> <nové jméno>

Přejmenuješ residenci.

Write comment

You have to be logged for adding comment.