Hráčské shopy

Jak jsem včera avizoval, nyní můžou hráči vytvářet vlastní shopy. Postup vytvoření je jednoduchý:

1) Položím chest
2) Hitnu chest itemem, který chci prodávat
3) Napíšu do chatu cenu za jeden kus
4) Naplním chestku itemy, které chci prodávat

 

Další příkazy:

/qs setowner <player> – Changes shop owner to <player>.
/qs buy – Changes your shop you’re looking at to one that buys items
/qs sell – Changes your shop you’re looking at to one that sells items
/qs price <price> – Change the price of your shop that you’re looking at
/qs clean – Removes any existing shop that has 0 stock.
/qs find <item> – Use to find the nearest shop that begins with <item> – E.g. ‘/qs find dia’ will find the nearest diamond shop.
/qs fetchmessage – Fetch shop message manually from database.
/qs info – Show QuickShop infomation.
/qs debug – Switch to debug and switch back.
/qs create – Create a shop without click the chest.
/qs supercreate – Create a shop without ANY protection checks.
/qs staff – Manage staffs to your shop.
– /qs staff add <player> – add staff
– /qs staff del <player> – remove staff
– /qs staff clear – remove all staffs
– /qs staff list – show shop’s staffs
/shop – Alias (Optional) of /qs
/qshop – Alias (Optional) of /qs
/qsshop – Alias (Optional) of /qs
/quickshop – Alias (Optional) of /qs
/chestshop – Alias (Optional) of /qs
/cshop – Alias (Optional) of /qs

 

 

Jen upozorním, že hráči mají povolené vytvořit pouze 10 shopů, VIP mají 20. Za každý vytvořený shop je účtovám poplatek 50$, který je nevratný po smazání shopu. Dále je nastavena prodejní taxa 0,05$ z každého uskutečněného obchodu!