Nové počty a limity rezidencí!

Od 7.12.2019 jsou pro všechny hráče, zvláště pak pro VIP, navýšeny limity a počty rezidencí. Limity naleznete na foru maxxcraft.cz